Förslag stoppa vilseledande märkning - Etiketter med malteserkorset lurar många

Ministeriet för jordbruk, fiske och djurskydd har lagt fram det slutgiltiga förslaget om honungskvalitetsstandarder.
Vilseledande förpackningar kan lätt hittas i många av Maltas affärer.
Vid en hastig blick är det  lätt köpa fuskhonungen. Det unika malteska korset, finns på etiketten, namn och bild, verkar äkta.
Och det är bara när burken vänds upp och ner och du kan läsa - en rad i liten stil - där det står det att det är en blandning av honung från EU.
Högre standarder och kontroll av kvaliteten har utlovats i flera år. Rodney Galea från Malta Beekeepers Association säger till en av Maltas tidningar att driva på kvalitetsnormer är mer akut nu än någonsin tidigare.
Kupkniven
 Formaten på ramar och kupor varierar, men kupknivarna är lika var man kommer.

Michael menar att många malteser är medvetna om att de, om de vill ha äkta honung, måste gå direkt till en biodlare och han noterar att många turister faller i fällan och köper importerad honung i stället för maltesisk.

 Michel är den tredje generationens biodlare i familjen och har sett stora förändringar undeer de senaste 40 åren. Han informerar gärna om det idoga arbetet som måste till för att få fram ren maltesisk honung.
Ska den blandas med något så ska det vara kärlek.

Nya strängare regler
Sanktioner krävs mot de som använder utländsk honung av dålig kvalitet eller vilseleder konsumenterna på olika sätt.

I ministeriets förslag står det bland annat att egenskaperna hos produkterna  kan vara kopplade till smak, ingredienser, utseende, miljöförhållanden som säkerställs i processen eller det sociala bidraget som ett visst varumärke av produkter eller produkter gör mot samhället. Nyckelfaktorn bakom politiken är att belöna producenter som gör en större insats med bättre priser och att underlätta öppenheten till gagn för konsumenten.

Skydda äkta produkter
"Kvaliteten visas för konsumenten genom kvalitetsmärken, men kvaliteten i fråga är inte bara en etikett på en produkt. "Marka ta 'Kwalità" som  reglerna heter är ett medel för skydd för äkta produkter och producenter. Man måste se till att produkten verkligen producerats på ett öppet sätt, och att under tillverkningen behålls standarder som är högre än de som krävs enligt lag. 

I ett pressmeddelande heter det vidare att trots detta positiva steg framåt står biindustrin inför stora utmaningar.
Under de senaste 50 åren har en oroande nedgång i vild- och honungsbopulationer märkts även på Malta. Detta beror på miljöhot, deras livsmiljö krymper och förutsättningarna för deras överlevnad och utveckling blir allt sämre.

Landskap
Högmur