Malmöortens
biodlareförening är ansluten
till Sveriges Biodlares Riksförbund -
 med den välkända symbolen nedan.

a_logga_bla

Medlem i vår förening blir man genom betala in 200 kr
(gäller första året) till SBR:s postgirokonto
 94 88 01 - 6

Glöm inte att uppge namn och adress!

Infoservice i Malmö AB arbetar med det mesta inom information och marknadsföring
Ta en titt.
Klicka här!

2007-03-10
Kuploggan2
banner07

Styrelsen:
Ordförande: Gert Johannesson
Vice ordförande: Lars Dahlstam (e-post)
Kassör:  Leif Cederholm
Sekreterare: Per Andersson (e-post)
V. sekr: Jan Rubbmark
Torbjörn Dahlquist
Anette Rosén
Radisav Simic
Bengt Strandberg