a_logga_bla


Malmöortens
biodlareförening är ansluten
till Sveriges Biodlares Riksförbund

Biodling
på Malta.
Ta en titt!

Anmäl var Du har dina bin om Du inte redan gjort det!

Stadgarna för vår förening,
distriktet
och
förbundet finns
här

Infoservice i Malmö AB arbetar med det mesta inom information och marknadsföring
Ta en titt.

Kuploggan2
banner07

Från årsmötet 2019

Anette Rosén längst till vänster fick pris för årets bästa honung. Andra pris ljus honung gick till Torbjörn Dahlqvist. Karin Wahlund Franck i mitten fick andra pris för mörk honung. I mitten Håkan Kvarnmarkmsom fick tredje pris för mörk honung.
Christina Brynolf Dahlqvist (ej med på mötet) fick tredje priset för ljus honung.

Bästahonung

Trygger

Samuel Trygger spelade och sjöng samt berättade om hur han gör drycker, sylt, saft och mycket annat  bla av frukt och honung.

Johan Israelsson skötte ordförandeklubban och Per Andersson protokollet.

24 medlemmar mötte upp och efter förhandlingarna  bjöds det på smörgåstårta m m.

Ordf-sekr

Vinnare av drottning

vid dragningen på inkomna årsrapporter blev

Znibban Törringer och Håkan Kvarnmark.

 

Statistik för Malmö biodlarförening för 2019
Detta efter sammanräkning av inkomna årsrapporter.
Av dessa framgår att 43 män och 21 kvinnor lämnat in årsrappor
Dessa tillsammans med föreningsbigården invintrade 2018 272 samhällen.

Vinterförlusten var 43

Invintrade år 2019 var 314

Honungsskörden under 2019 uppgick till 6 824 kg.

Snittskörd per samhälle var 22 kg