a_logga_bla


Malmöortens
biodlareförening är ansluten
till Sveriges Biodlares Riksförbund

Anmäl var Du har dina bin om Du inte redan gjort det!

Infoservice i Malmö AB arbetar med det mesta inom information och marknadsföring
Ta en titt.

Kuploggan2
banner07

Välkommen
till Malmöbiodlarna!

Styrelsen
Bitillsynsmän

Sommarens program!

 Föreningens honungsbedömning

är planerad till söndagen den 14 okt kl. 14.00.

Lokal är just nu lite oklart på grund av
undersökningar av bekämpningsmedelsrester på Wowragården.

Vi återkommer med en mer detaljerad kallelse längre fram.

Mer info här!
 


Bästa honungen 2017

1: pris Bästa honung. Torbjörn Dahlquist
2:a pris ljus. Torbjörn Dahlquist
3:dje pris ljus Bengt Strandberg

 Numera har vi endast ett första pris "Bästa honung" oavsett om den är ljus eller mörk och sedan två stycken 2:a pris, ett för ljus och ett för mörk och  två stycken 3:dje pris, ett för ljus och ett för mörk.

Därför ser fortsättningen ut så här:

Mörk honung: Gösta Lisemark (andra pris)
3:e pris, mörk Ghristina Brynolf/Dahlquist
 

 Familjemedlem
 i SRB kan den bli som bor på samma adress som fullbetalande
medlem.
Avgiften är 40 Sek och för det kan man bl a få honungsetiketter med eget namn.
 

Varför bli biodlare?

Bor Du i Malmöområdet och inte redan är medlem i vår förening, så är Du varmt välkommen att bli biodlare. Malmöortens Biodlareförening har cirka 100 medlemmar och det finns plats för fler.
Varför biodlare, undrar Du kanske? Jo, för Malmös fina parker, trädgårdar och planteringar samt grödorna på åkrarna och växterna på ängarna utanför staden behöver bin. Bina ger oss bättre och rikare skördar, när det gäller frukt, bär, frön med mera.

Förutom insatsen för flora och fauna är honungen den direkta lönen för biodlarens möda. Till detta kommer att arbetet med bina ger avkoppling. Avkoppling är något som en hel del människor behöver i vårt stressade samhälle. I bisamhället surrar det också - men det är ett lugnande surr.

Svårt att sköta bin? Ja, inte är det enkelt - för liksom allt annat krävs det utbildning och vana. Våra omtycka kurser har lett till att många skaffat bin och nått goda resultat redan första året. Ytterligare kunskap och vana kommer allt efter och det finns alltid “gamla” biodlare att fråga till råds. Och bina sköter faktiskt det svåraste själva d v s att samla in nektar och pollen, att bygga sexkantiga celler samt att producera högvärdig och god honung.