Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

 

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
Nämndemannaföreningen kallar till medlemsmöte
Tid. Tisdag den 22 maj 2018 kl: 18:30 samling kl: 18:00-18:30

Plats: Backagården, Höör

Kvällens gäst är Einar Critén, som håller föredrag om
Romernas historia genom tiderna.

Fika serveras. Anmäl om du har allergi för något


Anmälan om deltagande till

Torbjörn Sköld ordförande/Lars Graffemark sekreterare/kassör

torbjorn.skold@hotmail.com       larsgraffemark43@gmail.com

0709 67 86 65                                073 614 63 44


Anmälan senast 18 maj


Styrelsen

Torbjörn Sköld             Lars Graffemark
ordförande                                      sekreterare/kassör

Nämndemannaföreningen
Nämndemannaföreningen vid förvaltningsrätten i Malmö är en mötesplats för oss nämndemän, syftet med föreningen är att stödja och hjälpa nämndemannen i rollen som lekmannadomare.
ÄR DU INTE MEDLEM I FÖRVALTNINGSRÄTTENS NÄMNDEMANNAFÖRENINGEN I MALMÖ ÄNNU?

Visa intresse för föreningens verksamhet och bli medlem.
Kostnad 200 kronor/år och är du nämndeman i Tingsrätten är kostnaden 150 kronor/år
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 13 25 900-7 och ange namn adress och E-post samt
telefonnr.
som mottagare skriver du Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Malmö
Föreningens hemsida är www.biznet.nu/fnf

Valkommen   Vår historia   Vårmöte   Från mötena   Styrelsen 
website design software