Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 NÄMNDEMANNAFÖRENINGEN
 
VID FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ


En kort sammanfattning av information av Eva Christine Winqvist, som är ordförande i Tingsrättens Nämndemannaförening, Malmö, och kontaktperson för Nämndemännens Riksförbund, södra Sverige.

Eva informerade om fördelarna med att vara medlem i Nämndemännens Riksförbund, i fortsättningen (NRF). Medlemskapet i NRF kostar 150 kronor/person som är medlem i den lokala föreningen, medlemsavgiften betalas till NRF. I Sverige finns de 8 500 nämndemän.

NRF förfogar över två konton där det går att söka bidrag på 8 000 (åttatusenkronor) om sökande förening har 100 medlemmar och har föreningen över 100 medlemmar är bidraget större, 16 000 (sextontusenkronor). Extra försäkring ingår i medlemskapet.

NRF,s ordförande och vice ordförande jobbar mot justitieutskottet. NRF jobbar med bl.a. att höja arvoden till nämndemännen, rekrytering och utbildning av nämndemän för att höja nämndemännens kompetens.

NRF skickar ut nyhetsbrev till anslutna medlemsföreningar och till enskilda medlemmar.

NRF är indelade i 9 st. regioner med en region ansvariga. I södra Sverige är det Skåne Blekinge som är en region. Vill man ha information kan man kontakta regionombuden.

Om en nämndeman sköter sig illa kan denne bli anmäld till överklagandenämnden som tar hand om dessa ärenden. I nämnden representeras NRF av ledamöter från förbundet.

Förbundets tidning får alla nämndemän. När det gäller nomineringar av nämndemän har NRF kontroll på detta. Fri kvot för nominering är inte genomförd ännu.
NMR,s nyhetsbrev kan läsas på hemsidan.

NRF har kongress vart annat år, nästa gång är 2020, styrelsens väljs på 2 år.

Detta är en kort sammanfattning av informationen som Eva Christine Winqvist lämnade på mötet.Malmö 2019-03-04Lars Graffemark                                                     Torbjörn Sköld
Sekreterare.                                                             Ordförande
 

Valkommen   Om riksförbundet   Vår historia   Julträffen 2018   Kommande möten   Från mötena   Styrelsen 
website design software