Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

 

 

Den 10 december var Nämndemannaföreningens medlemmar

 vid Förvaltningsrätten i Malmö inbjudna till julavslutning som hölls

 i Nämndemannarummet.

Kvällen präglades av god samvaro och gott kamratskap, det avnjöts goda ostar, kex, godis och dryck som passade till detta.Diskussionerna under kväll kretsade kring aktuella frågor som berör nämndmännen nu och i framtiden samt aktuella dagliga händelser av olika karaktär.

När sammankomsten var slut tackade ordförande de närvarande för visat intresse och navsluade sammankomsten, han önskade god jul och gott nytt år.


Torbjörn Sköld             Lars Graffemark

ordförande                                      sekreterare/kassör
 Nämndemannaföreningen vid förvaltningsrätten i Malmö är en mötesplats för oss nämndemän, syftet med föreningen är att stödja och hjälpa nämndemannen i rollen som lekmannadomare.
ÄR DU INTE MEDLEM I FÖRVALTNINGSRÄTTENS NÄMNDEMANNAFÖRENINGEN I MALMÖ ÄNNU?

Visa intresse för föreningens verksamhet och bli medlem.
Kostnad 200 kronor/år och är du nämndeman i Tingsrätten är kostnaden 150 kronor/år
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 13 25 900-7 och ange namn adress och E-post samt
telefonnr. 

Valkommen   Vår historia   Julträffen 2018   Kommande möten   Från mötena   Styrelsen 
website design software