Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

 

Romernas historia

Minnesanteckningar förda vid medlemsmöte 2018-05-22
                   

Närvarande
Lars Graffemark, Inger Torstensdotter Åhlin, Jörgen Persson

Kvällens gäst, Einar Critén med hustru och svärson.

Inger Torstensdotter Åhlin, hälsar kvällens gäst välkommen och överlämnar ordet till honom.

Han berättar om sin bakgrund och om Romernas historia med utgångspunkt att de lämnade sitt hemland Punjab på 900-1000 talet och då började folket att vandra. De kom till Turkiet och till Ryssland och till Kreta på 1300-talet. Språket förändrades.
I Tyskland kallades folket Zigenare och därifrån tog det ca 100 år innan de kom till England. Till Sverige kom de 1512 och kallades tattare, de kallade sig själv Romer och pratade romani. I Ryssland gick rika och uppsatta män i Romernas läger, de tog flickor och gifte sig med dem.

Sonja Kovalevsky blev den första romska kvinna och hon kom från Ungern, som år 1884 blev professor i matematik. Hennes årslön var 4000 kr och de manliga hade 8000 kr i årslön.

När romerna hade etablerat sig i Tyskland gick man in i Spanien och etablerade sig där, de kallades Sinti Romer och de var stora familjer, likaså i Tjeckien och i Finland var de stora grupper och de pratade inte romani.

I Sverige kom en lag som sa att ingen fick stanna kvar och de utvisades till Tyskland, ofta tog de mannen och sköt honom, kvinnor och barn fick ge sig av.

En familj räddades genom att en man sa att detta är min fru med alla barn.
I Rumänien blev romerna förslavade.
Den grupp som gick upp i Danmark och Sverige känner sig annorlunda.

I dag lever Romerna i stora familjer. Alla Romer har ett fel. Gör någon Rom ett fel så känner alla Romer av detta, alla känner skuld i det som hänt.

Ordet Rom kommer från sanskrit och detta har alla romer kvar i sina olika dialekter och språk.

De Romer som var förslavade i Ungern blev frisläppata och de vandrade upp i Estland och Finland.

Namnet Taykon är ett vanligt familjeman hos Romerna. Romernas kläder var olika i länderna.

I Danmark är nästan alla acklimatiserade och är jämlika med de Danska medborgarna, de är duktiga affärsmän. I Sverige var det annorlunda och det var fortfarande stora problem i bl.a. skolorna, man sågs som något annat. Einar ser detta som en klassresa att få gå i skolan, barn i deras generation har det gått bra för, men det finns en del avskum kvar som uppför sig illa.

Romani är ett ordfattigt språk. För att få status i ett land skall de ha befunnit sig 150 år i landet
Mycket misstänksamhet fokuseras mot familjerna, de hade aldrig lagen på sin sida.

Romerna i hela världen formades av språket och lagen de integrerades. För barnen i skolan blev det vuxenmobbing.

I Texas blev Jan Hancock professor i lingvistik.

Romerna firar högtider som vanligt.
Familjen hade ett överhuvud. Romerna hade skolplikt.
Romerna finns i USA, Canada.
Clinton var Rom enligt föredragshållaren.

Inger Torstendotter Åhlin tackar för ett trevligt föredrag om Romerna historia och förklarar medlemsmötet avslutat och överlämnar en chokladkartong.

Backgården dag som ovan                                            


LarsGraffemark
Sekreterare

Justerat
                    
Inger Torstensdotter Åhlin

 

---------------

Minst 12 sprängningar

med handgranater i Malmö

Malmös polismästare Stefan Sintéus gav vid vårt möte den 8 augusti en detaljerad bild över polisens nya organisation och hur den fungerar i verksamheten. Polisen organisation har ändrats från 21 myndigheter till en myndighet som är uppdelad i regioner, Skåne m.fl. län är en region med en regionchef som leder arbetet inom regionen. Regionen är indelad i fem polisområde, Malmö stad är det minsta området.

Brotten och resurserna är flyttade ut i de olika områdena, polisens mål är att komma närmare medborgarna.

Varje region skall ha en radiocentral och för Skånes del kommer den att vara placerad i Malmö.

Stefan Sintéus fortsatte att prata om sprängningarna som har varit i Malmö och de händelser som har utlöst hämndattacker. Det har varit 12-15 sprängningar med handgranater och annat material i Malmö stad. Han betonade att handgranaterna kommer utifrån t.ex. Bosnien och de kommer in med personer som kommer in med bilar.

På natten är det ca 20 poliser i tjänst som kör runt på motorcyklar för att hålla ordning i Malmö. På natten cirkulerar även helikoptrar med värmekamera för att kunna lokalisera var brotten sker och hjälpa motorcykelpoliserna att hitta brottslingarna.

Han pratade även ”Svarta Malmö” d.v.s. en del familjer som driver företag med låga matvarupriser som slår ut andra näringsidkare inom handelsområdet.

Polisen i Malmö har mycket kontakt med polisen i Danmark De Danska poliserna är snabbare till lösningar, de har bl. a zonförbud.

Polisen har 120 hundekipage varav 50 finns i Malmö och 16 hästekipage i regionen.

När det gäller anställda så strävar polisen efter 50-50 % fördelning mellan manliga och kvinnliga poliser, fördelningen avser även chefer inom polisen. Det är inte så många kvinnliga sökande så det är svårt att uppnå resultatet.

Han informerade även om kontakaten med media och om samarbetet med skolan d.v.s. SSP, Socialen, Skolan och Polisen.

Därefter avslutade ordförande Bengt-Erik Svernby medlemsmötet och tackade Stefan Sintéus för intressant information.

Lars Graffemark
sekreterare

.

 

 

 

 

Valkommen   Om riksförbundet   Vår historia   Julträffen 2018   Kommande möten   Från mötena   Styrelsen 
website design software