Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

 

 

Polismästaren:

Minst 12 sprängningar

med handgranater i Malmö

Malmös polismästare Stefan Sintéus gav vid vårt möte den 8 augusti en detaljerad bild över polisens nya organisation och hur den fungerar i verksamheten. Polisen organisation har ändrats från 21 myndigheter till en myndighet som är uppdelad i regioner, Skåne m.fl. län är en region med en regionchef som leder arbetet inom regionen. Regionen är indelad i fem polisområde, Malmö stad är det minsta området.

Brotten och resurserna är flyttade ut i de olika områdena, polisens mål är att komma närmare medborgarna.

Varje region skall ha en radiocentral och för Skånes del kommer den att vara placerad i Malmö.

Stefan Sintéus fortsatte att prata om sprängningarna som har varit i Malmö och de händelser som har utlöst hämndattacker. Det har varit 12-15 sprängningar med handgranater och annat material i Malmö stad. Han betonade att handgranaterna kommer utifrån t.ex. Bosnien och de kommer in med personer som kommer in med bilar.

På natten är det ca 20 poliser i tjänst som kör runt på motorcyklar för att hålla ordning i Malmö. På natten cirkulerar även helikoptrar med värmekamera för att kunna lokalisera var brotten sker och hjälpa motorcykelpoliserna att hitta brottslingarna.

Han pratade även ”Svarta Malmö” d.v.s. en del familjer som driver företag med låga matvarupriser som slår ut andra näringsidkare inom handelsområdet.

Polisen i Malmö har mycket kontakt med polisen i Danmark De Danska poliserna är snabbare till lösningar, de har bl. a zonförbud.

Polisen har 120 hundekipage varav 50 finns i Malmö och 16 hästekipage i regionen.

När det gäller anställda så strävar polisen efter 50-50 % fördelning mellan manliga och kvinnliga poliser, fördelningen avser även chefer inom polisen. Det är inte så många kvinnliga sökande så det är svårt att uppnå resultatet.

Han informerade även om kontakaten med media och om samarbetet med skolan d.v.s. SSP, Socialen, Skolan och Polisen.

Därefter avslutade ordförande Bengt-Erik Svernby medlemsmötet och tackade Stefan Sintéus för intressant information.

Lars Graffemark
sekreterare

.

 

Förvaltningsrätten måste anställa

Detta meddelade lagmannen vid ett medlemsmöte torsdagen den 21 maj.

Det blir tal om ett 20-tal personer.

Anledningen är den kraftiga tillströmningen av asylsökande från framför allt Syrien. Migrationsverkets prognoser pekar mot att allt fler söker sig till Sverige och striderna verkar inte avmattas. Flyktingströmmen är fortfarande kraftig.

Lagmannen informerade även om att förvaltningsrätten i Malmö och naturligtvis hela domstolsverket önskar att snarast få klart med vilka som väljs till nämndemän för de kommande fyra åren från 2016.

Region Skåne har enligt uppgift planer på att genomföra nomineringarna av nämndemän först i november. Detta blir i senaste laget eftersom nämndemännen enligt nya regler måste genomfå en utbildning innan de får tjänstgöra.

Regionen kommer sannolikt att uppvaktas med önskan om att nomineringarna och valet av nämndemän i förvaltningsrätten tidigareläggs.

Ett 15-tal medlemmar deltog i mötet som avslutades med en frågestund och information om Lagen om vård av unga LVU.

 

 

Studiebesöket

på asylboendet

 i Köpingebro utanför Ystad

Torsdagen 23 april lev uppskattat och deltagarna guidades av

föreståndaren Jasenka Mauzer Åkerlund.

 
Nämndemännen träffade även de asylsökande som bestod både av familjer

med barn i olika åldrar och var ensamma. Många kom  från Syrien och

deras högsta önskemål var att få arbete och slippa vänta utan att h något att göra

 

 

Valkommen   Vår historia   Vårmöte   Från mötena   Styrelsen 
website design software