Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

 

 

NÄMNDEMANNAFÖRENINGEN KALLAR

TILL ÅRSMÖTE

Måndag den 11 februari kl: 18:00
Plats: Nämndemannarummet Förvaltningsrätten, Malmö
Samling i porten Kalendegatan Kl: 17:55.


Sedvanliga mötesförhandlingar med
Val av styrelse
Bokslut för 2018
Medlemsavgift för 2020

Är du försenad ring telnr nedan.
Handlingar finns på mötet. Vill du ha dem tidigare maila din E-adress så kommer handlingarna.
Anmälan om deltagande senast den 4 februari, till sekret. Lars Graffemark
tel 073 614 63 44 eller E-post
larsgraffemark43@gmail.com
eller
till ordförande Torbjörn Sköld

 torbjorn.skold@hotmail.com

Nominering till styrelsen skall vara inne senast den 3 februari, den du nominerar skall vara tillfrågad. Nomineringarna sändes som E-post nedan.


Kaffe och kaka serveras
 

VÄLKOMMEN!

 

STYRELSEN

 

Medlemsavgiften till nämndemannaföreningen är 200 kronor/år insättes på plussgiro 13 25 900-7  Är du nämndeman även i Tingsrätt är avgiften 150 kronor/år.

 

 

 

Valkommen   Vår historia   Julträffen 2018   Kommande möten   Från mötena   Styrelsen   Årsmötet 2019 
website design software